PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

V roku 2020 sa o. z. Levoča Nordic Centrum úspešne uchádzalo o podporu z výzvy, ktorú vyhlásil Prešovský samosprávny kraj. Bol nám schválený príspevok vo výške 25 000€, ktorý sa použil na financovanie kúpy ratraku. Vďaka ratraku sa skvalitnila úprava tratí v areáli, ktorý slúži pre tréningový proces športovcov, ktorý majú beh na lyžiach ako súčasť svojej prípravy, ale aj na rekreačno-športové vyžitie širokej verejnosti z rôznych kútov celého Slovenska a sveta. Rovnako sa tak zlepší príprava tratí pri organizovaní pretekov v areáli.