Kontakt

LEvoča nordic centrum o.z.-r.s.p.

Rozvoj 1110/13
05401 Levoča.

IČO: 422 352 27

Bankové spojenie:
Banka: Slovenská sporiteľňa a. s.
IBAN: SK8309000000005030175621 

Výkonný manažér

Marián Baláž

Tel.: 0903 770 075

lnc@lnc.sk

Správca webu a sociálnych sietí

Tomáš Šefčík

Tel.: 0911 521 406

media@lnc.sk

Levoča Nordic Centrum