Kontakt

Záujmové združenie právnických osôb
Levočské vrchy – Krúžok

Námestie Majstra Pavla 4
05401 Levoča.

IČO: 525 454 07

Bankové spojenie:
Banka: Slovenská sporiteľňa a. s.
IBAN: SK8309000000005030175621

Výkonný manažér

Marián Baláž

Tel.: 0903 770 075

lnc@lnc.sk

Úprava tratí

Marek Repaský

Tel.: 0914 160 666

marek.repasky@gmail.com

Správca webu a sociálnych sietí

Tomáš Šefčík

Tel.: 0911 521 406

media@lnc.sk

Levoča Nordic Centrum

Contact us