Projekty a výzvy

v tejto časti nájdete zoznam projektov a výziev, do ktorých sme sa zapojili a boli sme úspešní.

Integrovaný regionálny operačný program

Európska únia, európsky fond regionálneho rozvoja

Nášmu občianskemu združeniu boli priznané prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na výstavbu zázemia pre vás, našich návštevníkov. Výstavbou sa zvýši komfort návštevníkov najmä v rozsahu služieb, ktoré vám budeme môcť ponúknuť.

Zmluva o dielo (kliknutím sa otvorí na novej karte)

 

Výzva POSLANCOV PSK 2023

Prešovský samosprávny kraj

Z Výzvy poslancov PSK 2023 získalo občianske združenie Levoča Nordic Centrum dotáciu vo výške 4 300 € na materiálne zabezpečenie areálu, ktoré je potrebné pri bežnej prevádzke areálu, ale aj pre účely usporadúvania podujatí.

 

Výzva pre región 2020

Prešovský samosprávny kraj

V roku 2020 sa o. z. Levoča Nordic Centrum úspešne uchádzalo o podporu z výzvy, ktorú vyhlásil Prešovský samosprávny kraj. Bol nám schválený príspevok vo výške 25 000€, ktorý sa použil na financovanie kúpy ratraku. Vďaka ratraku sa skvalitnila úprava tratí v areáli, ktorý slúži pre tréningový proces športovcov, ktorý majú beh na lyžiach ako súčasť svojej prípravy, ale aj na rekreačno-športové vyžitie širokej verejnosti z rôznych kútov celého Slovenska a sveta. Rovnako sa tak zlepší príprava tratí pri organizovaní pretekov v areáli.