LEVOČA NORDIC DAY 2024

Pred týždňom sme spoločne zažili už druhý ročník LEVOČA NORDIC DAY, ktorý je organizovaný v rámci kampane Bring Children to the Snow a Svetového dňa snehu, ktoré zastrešuje Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) ⛄️ Teší nás, že sa nám v spolupráci s priateľmi zo Ski...
INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM

EURÓPSKA ÚNIA, EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA Nášmu občianskemu združeniu boli priznané prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na výstavbu zázemia pre vás, našich návštevníkov. Výstavbou sa zvýši komfort návštevníkov najmä v rozsahu služieb, ktoré vám...
VÝZVA POSLANCOV PSK 2023

VÝZVA POSLANCOV PSK 2023

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Z Výzvy poslancov PSK 2023 získalo občianske združenie Levoča Nordic Centrum dotáciu vo výške 4 300 € na materiálne zabezpečenie areálu, ktoré je potrebné pri bežnej prevádzke areálu, ale aj pre účely usporadúvania...
VÝZVA PRE REGIÓN 2020

VÝZVA PRE REGIÓN 2020

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ V roku 2020 sa o. z. Levoča Nordic Centrum úspešne uchádzalo o podporu z výzvy, ktorú vyhlásil Prešovský samosprávny kraj. Bol nám schválený príspevok vo výške 25 000€, ktorý sa použil na financovanie kúpy ratraku. Vďaka ratraku sa...
NÁVŠTEVA POSLANCOV PSK

NÁVŠTEVA POSLANCOV PSK

V utorok, 8.8.2023, sme predstavili naše vízie rozvoja Areálu bežeckého lyžovania Levoča Nordic Centrom členom Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK a ďalším váženým hosťom Teší nás záujem poslancov o rozvoj lokality a pozitívne odozvy...