PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Z Výzvy poslancov PSK 2023 získalo občianske združenie Levoča Nordic Centrum dotáciu vo výške 4 300 € na materiálne zabezpečenie areálu, ktoré je potrebné pri bežnej prevádzke areálu, ale aj pre účely usporadúvania podujatí.