EURÓPSKA ÚNIA, EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Nášmu občianskemu združeniu boli priznané prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na výstavbu zázemia pre vás, našich návštevníkov. Výstavbou sa zvýši komfort návštevníkov najmä v rozsahu služieb, ktoré vám budeme môcť ponúknuť.

Zmluva o dielo (kliknutím sa otvorí na novej karte)