INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM

EURÓPSKA ÚNIA, EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA Nášmu občianskemu združeniu boli priznané prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na výstavbu zázemia pre vás, našich návštevníkov. Výstavbou sa zvýši komfort návštevníkov najmä v rozsahu služieb, ktoré vám...
VÝZVA POSLANCOV PSK 2023

VÝZVA POSLANCOV PSK 2023

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Z Výzvy poslancov PSK 2023 získalo občianske združenie Levoča Nordic Centrum dotáciu vo výške 4 300 € na materiálne zabezpečenie areálu, ktoré je potrebné pri bežnej prevádzke areálu, ale aj pre účely usporadúvania...
VÝZVA PRE REGIÓN 2020

VÝZVA PRE REGIÓN 2020

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ V roku 2020 sa o. z. Levoča Nordic Centrum úspešne uchádzalo o podporu z výzvy, ktorú vyhlásil Prešovský samosprávny kraj. Bol nám schválený príspevok vo výške 25 000€, ktorý sa použil na financovanie kúpy ratraku. Vďaka ratraku sa...