Vážení priaznivci a návštevníci areálu pre bežecké lyžovanie Levoča Nordic Centrum. S radosťou oznamujeme, že novým partnerom areálu na sezónu 2018/ 2019 sa stala energetická spoločnosť Vychodoslovenská distribúčná, a.s.
VSD, a.s, ďakujeme za podporu a priazeň ktorú nám prejavila a pevne veríme, že aj s ich financnou podporou znova vylepšíme podmienky v našom a vašom športovom areáli.

Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.) je energetická spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je distribúcia elektriny vlastnou distribučnou sústavou až ku konečnému spotrebiteľovi. VSD, a.s. vznikla v novembri 2005 a začala svoju činnosť 1. júla 2007, keď došlo k odčleneniu od spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. (VSE), ktorej strategickým investorom je koncern innogy, jedna z vedúcich energetických spoločností v Európe. Na území východného Slovenska vlastní distribučnú sústavu s dĺžkou takmer 21 000 kilometrov.Elektrinu distribuuje do viac ako 600 000 odberných miest.

t