„Na tomto mieste vedľa seba už roky bežkujú zdraví aj zdravotne postihnutí ľudia“

https://www.dobrenoviny.sk/c/195669/v-levoci-vedla-seba-bezkuju-zdravi-aj-zdravotne-postihnuti-ludia (1.2.2021)