Aj keď teploty nie sú ideálne a došlo k úbytku snehu, tak sa nám ešte podarilo upraviť trate v plnom profile s dvojstopou. Doobeda odporúčame byť obzvlášť obozretný, kým je podklad zamrznutý.