Naša žiadosť, ktorú sme adresovali poslancom za okres Levoča v rámci Výzvy poslancov PSK 2022, bola úspešná!

Vďaka schváleniu sme mohli financovať zakúpenie nového materiálneho vybavenia pre areál. Z príspevku vo výške 5 000 € sme zakúpili 100 ks tzv. V-boardov od výrobcu SPM, 100 ks štetín na vytýčenie štartových a cieľových koridorov od výrobcu SPM a 110 m oplotenia od výrobcu Liski na ohraničenie zón pri pretekoch a podujatiach v areáli.

Ďakujeme pánom poslancom za schválenú podporu a pomoc pri rozvoji nášho areálu!