Z dôvodu následkov, ktoré zanechala zmena počasia na našich tratiach Vám z dôvodu bezpečnosti neodporúčame pohyb po tratiach až do odvolania!