Vážení priatelia bežeckého lyžovania a športu v Levočských vrchoch, vo štvrtok 27.6.2019 sa konala ustanovujúca schôdza novovznikajúceho Záujmového združenia právnických osôb Levočské vrchy-Krúžok. Schôdze sa zúčastnili všetci zakladajúci členovia a to:

  • za Mesto Levoča Miroslav Čurilla, v zastúpení primátora mesta Levoča Ing. Miroslava Vilkovského, MBA, ktorý sa stal predsedom združenia
  • za o. z. Levoča Nordic Centrum Marián Baláž,
  • za obec Vyšné Repaše Mgr. Jozef Gura,
  • za Pozemkové spoločenstvo Uloža predseda František Pomikala a Mgr. Rastislav Šefčík,
  • za obec Uloža Pavol Abrahamovský,

ktorí podpísali dokument o vzniku ZZPO Levočské vrchy – Krúžok. Schôdzu viedol a potrebné dokumenty pripravil poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Levoča JUDr. Pavol Papcun.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA bol zvolený členmi združenia za predsedu ZZPO Levočské vrchy-Krúžok.

Výkonný manažérom združenia sa stal Marián Baláž, predseda o. z. Levoča Nordic Centrum, ktorý sa zodpovedá predsedovi a predsedníctvu združenia za celkový chod a rozvoj areálu a združenia.

Funkciu revízora bude vykonávať  poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Levoča PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga.

Toto združenie má za cieľ podporovať  športové aktivity v oblasti bežeckého lyžovania, horskej cyklistiky, turistiky a podobných športov, rozvoj cestovného ruchu na území Levoče, Levočských vrchov, Vyšných Repáš, Ulože, Závady a pokračovanie výstavby areálu bežeckého lyžovania v lokalite Krúžok, ktorý je známy ako Levoča Nordic Centrum.

ZZPO Levočské vrchy-Krúžok bude ďalej pokračovať v aktivitách, ktoré doteraz vykonávalo o. z. Levoča Nordic Centrum.

Pre nadšencov cyklistiky pripravujeme v blízkej budúcnosti vznik Bike Arény Levočské vrchy, ktorá bude disponovať centrálnou cyklomagistrálou cez Levočské vrchy v dĺžke cca 80km. Priamo v areáli Levoča Nordic Centrum pripravujeme výstavbu 4 km okruhu pre horskú cyklistiku v disciplíne Cross Country a pumptrackovú dráhu.

Ceníme si záujem našich partnerov spoločne sa podieľať na rozvoji športu v prostredí Levočských vrchov. Tešíme sa na túto novú spoluprácu a veríme, že aj v spolupráci s našimi generálnymi partnermi (Prešovský samosprávny kraj, KOCR Severovýchod, OOCR Tatry-Spiš-Pieniny) a ďalšími partnermi sa nám spoločne podarí poskytnúť vám, obyvateľom a návštevníkom Levočského regiónu, možnosti na športové, turistické a rekreačné aktivity.

Veľká vďaka patrí poslancovi JUDr. Pavlovi Papcunovi, že bol legislatívnym a právnym lídrom vzniku združenia.

Tomáš Šefčík
Social media specialist