V roku 2019 sme v rámci skvalitnenia prevádzky areálu a bežeckých lyžiarskych tratí zabezpečili nákup 1 000 metrov protiveterných sietí, ktoré budú počas zimnej sezóny inštalované na najveternejších častiach tratí. Siete budú plniť funkciu protiveternej bariéry tak, aby bránili vytváraniu snehových jazykov a návejov na tratiach. Nákup sietí bol podporený aj z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja v rámci výzvy predsedu PSK sumou 1700 €.

Ďakujeme Prešovskému samosprávnemu kraju za podporu pri skvalitnení vybavenia areálu a aj bezpečnosti návštevníkov.