Trate upravené v plnom profile aj s dvojstopou na klasiku. Podklad mierne ľadový.