Kvôli výrazne ľadovému podkladu sa podarilo upraviť len 2km tratí aj s dvojstopou, ktorá bohužiaľ nie je taká dokonalá, ako by sme si predstavovali.